♥ Dating Nederland - Gratis chat - Gratis chatten in Belgie en Nederland ♥

Online dating - Gratis chat

ALGEMENE VOORWAARDEN:

PROXIMEETY.NL is eigendom van B-CITY s.a.r.l., ingeschreven in de kamer van koophandel te Meaux onder nummer B483448908 en houdt kantoor aan Rue de Rome nr. 1 - Montevrain - Frankrijk. Elke vorm van reproductie, op welke manier dan ook zal volgens de artikelen L.3335-2 en volgens de Franse wet op intellectuele eigendommen worden bestraft. Door de diensten van PROXIMEETY.NL te gebruiken verbindt u zich ertoe om de volgende voorwaarden van gebruik en toegang te respecteren. Lees deze zorgvuldig - door het aanvinken van het hokje 'inschrijving versturen' registreert u zich als lid en accepteert u onderstaande voorwaarden.

Toegang tot de diensten:

PROXIMEETY.NL behoudt zich het recht om uw toegang tot de diensten te ontzeggen zonder daarvoor een verklaring te hoeven geven. De diensten van PROXIMEETY.NL en in het bijzonder van de chat en de interne berichtenservice zijn uitsluitend voor personen van 18 jaar en ouder. Als u jonger bent dan 18 jaar dan wordt u verzocht geen gebruik te maken van deze diensten en u niet in te schrijven.

Plaatsen van advertenties en beschrijvingen van de leden:

De site PROXIMEETY.NL stelt particulieren in staat om hun advertentie te plaatsen en de advertenties van andere leden online te bekijken. Voor het plaatsen van een advertentie:
- U verbindt zich ertoe om uitsluitend persoonlijke advertenties te plaatsen die voldoen aan de Franse wet.
- Uw advertentie mag geen persoonlijke informatie bevatten: noch uw naam, noch uw telefoonnummer, noch uw adres, noch de gegevens gerelateerd aan instant messengers... Het e-mail adres dat u heeft opgegeven tijdens uw inschrijving zal op geen enkele wijze op deze site verspreid worden. Uw reacties zullen in een interne mailbox op deze site worden afgeleverd, in uw beveiligde omgeving.
- Advertenties van commerciele aard worden automatisch van deze dienst uitgesloten.

U aanvaardt dat uw advertentie voor plaatsing wordt gelezen door ons team. Immers, PROXIMEETY.NL behoudt zich het recht om elke advertentie die in strijd is met de algemene voorwaarden, de goede gewoonten, commercieel van aard is of niet getuigt van goede smaak, niet te plaatsen of om deze te verwijderen. Uitlsuitend de auteurs zijn degene die verantwoordelijk zijn voor hun advertenties.
Evenzo zal PROXIMEETY.NL in geen enkel geval verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de inhoud of voor de afwezigheid van oprechtheid van de gepubliceerde informatie en PROXIMEETY.NL is niet verantwoordelijk voor de acties van haar leden. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor de informatie die u verstrekt in uw profiel. PROXIMEETY.NL verzorgt slechts een passieve rol in de verspreiding en publicatie van uw informatie.

Chat en uitwisseling van berichten:

Vervolgens, alle communicatie en uitwisseling van berichten zijn voor uw eigen verantwoordelijkheid en zijn op geen enkele wijze de verantwoordelijkheid van PROXIMEETY.NL.
U verklaart dat u geen beledigende of kwetsende berichten, in strijd met de wet of de openbare orde of de goede gewoonten zult sturen.
In het geval dat u zich niet kunt aanpassen aan alle wetten die van toepassing zijn of aan elke clausule van deze overeenkomst kunt voldoen, ontlast u PROXIMEETY.NL van alle eisen tot genoegdoening, vervolging en stappen tegen PROXIMEETY.NL

Adviezen voor het gebruik:

PROXIMEETY.NL brengt u hier uitdrukkelijk op de hoogte van het bestaan van risico's bij het in contact treden met onbekende gebruikers, minderjarigen of personen die frauduleuze of criminele intenties hebben. Het gebruik van internet en in het bijzonder een datingsite en chatten moet met voorzichtigheid gedaan worden. Wij verzoeken u om u te overtuigen van de oprechtheid van uw gesprekspartner voor u een fysieke ontmoeting aangaat. Wij adviseren u om deze ontmoeting in een openbare plaats te organiseren en om een derde in te lichten over deze ontmoeting.
PROXIMEETY.NL kan de identiteit van een lid niet bevestigen. Bijgevolg dient men voorzichtig te zijn bij het in contact treden met andere leden. Aangezien PROXIMEETY.NL zich niet kan mengen tussen berichten en/of activiteiten tussen de leden ontlast u PROXIMEETY.NL (alsmede de vertegenwoordigers en werknemers) van elke klacht of schadevergoeding in verband met een conflict.

Persoonlijke gegevens en vertrouwelijkheid:

Alle behandeling van namen bevattende gegevens op de site PROXIMEETY.NL zijn onderworpen aan de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden. Overeenkomstig aan de beschikkingen in deze tekst verbindt PROXIMEETY.NL zich ertoe om de personen waarvan hun gegevens zijn verzameld in te lichten over hun rechten en hun het recht tot toegang tot deze gegevens en het recht op het wijzigen van deze gegevens te garanderen.
Om in staat te zijn onze diensten te leveren moeten wij persoonlijke informatie verzamelen (e-mail adressen in het bijzonder) van onze leden. Deze persoonlijke gegevens kunnen gebruikt worden voor redactionele of commerciele (gemodereerde) communicatie. Als u niet wilt dat uw gegevens gebruikt worden voor dit doel, dan voldoet het om dit kenbaar te maken middels een e-mail aan info (at) proximeety.nl.
De persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn zullen niet zonder uw toestemming of anders uitsluitend als wij daar wettelijk toe verplicht worden bijvoorbeeld door een juridische procedure bekend gemaakt worden.
Wij kunnen evenwel deze informatie doorgeven aan onze dochtermaatschappijen en aan onze moedermaatschappijen, en tevens aan personen en bedrijven die gelieerd zijn aan onze groep. Nochtans zullen zij op hun beurt deze regels van vertrouwelijkheid moeten respecteren.
Tenslotte, kunnen wij, af en toe, onderzoeken of wedstrijden organiseren en extra informatie verzamelen via de bewijzen van inschrijving. Wij gebruiken die informatie uitsluitend met als doel om die diensten van PROXIMEETY.NL te verbeteren.
Daarentegen zijn wij niet verantwoordelijk voor het gebruik of de verspreiding door andere leden van de gegevens die u op de site heeft gezet.

Klachten:

PROXIMEETY.NL kan niet garanderen dat de leden de condities van het contract naleven hoewel deze voorwaarden slechts in hoofdlijnen onacceptabel gedrag uiteenzetten; en in geen geval kan PROXIMEETY.NL verantwoordelijk worden gehouden door een lid voor welke schade dan ook, direct of indirect, resulterend uit het gebruik van de diensten van PROXIMEETY.NL. In het geval van twist is de rechtbank van de woonplaats van de verdediger als enige bevoegd. Als u een klacht heeft vragen wij om ons op het volgende e-mail adres aan te schrijven: info (at) proximeety.nl.
De clausules van de algemene voorwaarden voor gebruik en toegang zijn autonoom, als onder hen een niet geldige of niet toepasselijke blijkt blijven de overigen gelden.

Plaatsing van cookies door Sirdata:

Sirdata is een bedrijf in data marketing dat zijn Klanten in staat stelt om aan de Gebruikers relevante aanbiedingen te richten die zijn afgestemd op hun interessegebieden.
De Gegevens die door Sirdata worden verzameld, worden voor een duur van maximaal 365 dagen bewaard, afhankelijk van het verwerkingsdoel, overeenkomstig de geldende wetten en het uitgangspunt van minimalisering.
Meer lezen: https://www.sirdata.com/vie-privee/
Als u het verzamelen van uw gegevens door Sirdata wilt deactiveren: https://www.sirdata.com/opt-out/

B-CITY neemt deel en voldoet aan alle Specificaties en Beleid van de Transparency & Consent Framework van de IAB Europe. gebruikt het Consent Management Platform nr. 92." U kunt uw keuzes op elk moment wijzigen door hier te klikken


GRATIS REGISTRATIE
E-mail

Gewenste gebruikersnaam

Kies een wachtwoord

Jij bent

op zoek naar

je geboortedatum


FacebookTwitter

1486